2012. május 30., szerda

Menyegzőre készültünk Nagy izgalommal és örömmel készültünk, unokahúgom menyegzőjére, május közepére!
Én ágytakarót szerettem volna varrni, ajándéknak, és kislányaim koszorúslány ruháját, melynek színösszeállítása adott volt, a többi lány ruha színéhez.
Időben szorosan, de sikerült.
 A lányok ruháját a Burda 2007/2. számában található, koszorúslány ruha minta alapján készítettem.
Hímzett organza helyett, csak Muszlint kaptam.
A takaró varrásnak, a Csoki -Foltból rendelt Dunkard's Patch 180 mm-es, saját, és az Orsi 90 mm-es sablonjával "vágtam neki".
Leírást a mintáink menüpontban olvashattok.
http://bajaikreativfoltmhely.blogspot.com/p/nagy-maria-es-farkas-natalia-tanitoink.html

Néhány gondolatomat a házasságról, a kapcsolatokról, szeretnék leírni:
Isten Igéje így ír (többek között): 
 Zsid 13,4 - A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, házaséletetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörőket elítéli az Isten.
 
Jó esetben, minden emberi tervet, projektet, megelőz egy megvalósíthatósági tervezet.
Ebben kitűzik a megvalósítandó célt, meghatározzák az ehhez szükséges eszközöket, felmérik a meglevő erőforrásokat, megvizsgálnak minden eshetőséget, hogy mivel kell számolni a megvalósítás során, és összeállítanak A, ill. B, … terveket.
Isten, aki a szavával alkotta a Földet, olyan intelligencia, akinek minden valószínűség szerint, nem volt szüksége írott dokumentációra ehhez az alkotásához, minden apró részlet benne állt össze.
Meghatározta, a Földön, mindenhez, milyen arányban, milyen alkotóelemekre lesz szükség, és ennek megfelelően, tökéletesen működik minden!
Ha az alkotóelemek aránya megváltozik, megváltozik az eredetileg megalkotott mechanizmus is.
Így van ez teremtményeivel is.
Isten jó terve volt a házasság, amelyet, ha komolyan vesz valaki, el tudja kötelezni magát egy tiszta, rendezett kapcsolatra, és ennek megfelelően működőképes kapcsolatot élhet meg. Ha valaki elhiszi ennek a világnak, és abban munkálkodó gonosznak, hogy mindez házasság, és elkötelezettség nélkül is működik, vagyis, hogy jó társas kapcsolatra lesz képes, idővel keserűen rádöbben, hogy nem igaz! Az együtt élésben és az elkötelezettség nélküli párkapcsolatokban hiányzik egy összetevő, mégpedig az Isteni hitelesítés. E nélkül, sajnos akárhogy erőlködünk, nem működnek, a kapcsolatok (vagy csak hibásan)!
Isten jó terve a család, melyet jó esetben, Istenfélő szülőpáros alkot, képesek olyan értékrendet átadni, amely gyermekeik életére olyan segítséget jelent, hogy felnövekedve képesek maguk is megvalósítani egy Isteni rendet, és a nehézségek ellenére is értékes, gazdag emberi életet élni, megvalósítani azt, amit Isten, személyre szabottan, mindegyikünk életére eltervezett.
ISTEN gazdag áldását kívánom az ifjú pár életére, közös útjukra!
Egy verssel köszöntöttem őket, az Imaházi Házasságkötés alkalmával.
Szeretném megosztani veletek:
 Makovei János      AZ ÚT

Ma ketten elindultok együtt,
új úton, új célok felé.
Ez az út az őszinte, szerető szíveké.

Az út végtelen,
az út messze vezet.
Hosszabb, mint az emberi emlékezet.
 
Az út pora belep,
nem fehérvirágos rét.
Kövek és tövisek teremnek szerteszét.

Az út meredek,
terhed nehéz, könnyed hull.
Ez úton járnod kell lankadatlanul!

Az út magányos,
ha szív szeretni nem tanul,
Tőle, ki meghalt értünk ártatlanul.

Az út kegyetlen,
ha magad rovod mérföldjeit,
ha szívedben nincs szeretet, és élő hit.

Az út kitárul,
ha két szív fürkészi titkait.
Hinni, szeretni, bízni csendben megtanít.

Az út szép lesz,
mindennél szebb lehet!
Megpróbálja az egybeforrt szíveket.
Az út Tiétek lesz,
rajta együtt járjatok!
Együtt, s veletek égi Uratok.

Az út végtelen,
az út messze vezet,
de mindvégig fogjátok a drága kezet!
  Viola

2012. május 26., szombat

Sokat akar a szarka?


Annyi mindent tervezek! Tele vagyok ötletekkel és várakozó munkákkal. Mind rám vár! 
Gondoltam egy nagyot, és elkezdtem szervezni! Elmegyek, most elmegyek és én is ott leszek a Kiállítással egybekötött tradicionális műhelynapon, Budapesten. Nézelődök, ismerkedek - ez most az én napom lesz. A tervek szépek, jók és kellenek, de néha (nálam újabban sokszor) nem következnek be! Mikor minden kész, hát akkor valami biztosan történik! Szóval tegnap este lázas két és félévessel szaladtunk az ügyeletre! A diagonózis: középfül - gyulladás! Terápia: antibiotikum, lázcsillapítás, ágy nyugalom, és az itthon maradás! 

Hasonló a helyzet a pótlásaimmal is! Amikor már úgy gondolom, most végre csinálok valamit, akkor mindig történik valami! 

Ezekben a helyzetekben, lehet háborogni, sopánkodni, szomorkodni. Elfogadni, vagy nem elfogadni! Sokszor én is elkeseredem, nem fogadom el, de Isten szeretete arra tanít, hogy elfogadjam ami tőle jön és azt éljem meg hálaadással, szeretettel Isten iránt amit tőle kapok. 

Sokan vannak nehézségeben, sokszor élünk meg problémákat, ragaszkodunk az elképzelésünkhöz - sokat akar a szarka - mondja a közmondás és nem tudunk engedni! De Isten féltőn szerető Isten, ő tudja, hogy ebbe a zsákutcába miért kell belemennünk. Fogadjuk el az Ő irányítását. Ez a mai napi tanulság a számomra! Jó lett volna ott lenni, sajnálom őszintén. Örülök azoknak akik eljutottak! Kívánom, hogy tanuljanak sokat, lássanak, nézelődjenek, beszélgessenek és örömmel érkezzenek haza! 


"Vigyázzatok magatokra,nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól;" Lukács 21,34

"Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges." Márk 10,27

2012. május 2., szerda

Válj ügyes művésszé!

12,18 Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. (Példabeszédek)
 
Mostanában szerepelt a hírekben, hogy Thomas Kinkade, elismert festő, 54 éves korában meghalt. A Fény Festője néven vált ismertté, és műveinek replikái milliók otthonát díszítik. Kinkade mind életével, mind pedig festményeivel, sokak életét megérintette és inspirálta.
Lehet, hogy nem tartod magad olyan művésznek, mint Kinkade, de valójában mindannyian művészek vagyunk. Mindannyian rendelkezünk kreativitással, minthogy egy kreatív Isten a képére teremtett minket. Benyomásokat, impressziókat keltünk a szavainkkal. Azt is mondhatnánk, hogy a szavaink olyanok, mint az ecsetvonások, az emberek szíve pedig a festővászon. Minden egyes szóval, akár jó, akár rossz, maradandó képet hagyunk mások életén. Ezért figyelmeztet minket az Írás, hogy figyelmesen válogassuk meg a szavainkat, mert „élet és halál van a nyelv hatalmában”.
Egy gyönyörű festmény nem csak a színekről szól, hanem a művész által alkalmazott technikáról is. Mint ahogy egy gyakorlott művész megfontolt ecsetvonásokkal dolgozik, nekünk is óvatosan kell bánnunk a szavainkkal, hogy egy pozitív, bátorító mesterművet hozzunk létre a családtagjaink, a barátaink és a munkatársaink szívén.
Ezt a leckét akkor tanultam, amikor a fiúnkat, Jonathan-t próbáltam biztatni, hogy gyakoroljon a gitárján. Éppen az iskolából hoztam haza a gyerekeket, és elég stresszes voltam. Ez a szavaimon és a hangnememen is érződött. Megkérdeztem Jonathan-t: „Ezen a héten gyakoroltál már egyáltalán?” Mielőtt válaszolni tudott volna már folytattam is a mondókámat: „Tudod, ha nem gyakorolsz, akkor majd meg fogod bánni, amikor a gyülekezetben gitározhatnál, de nem fog menni…” A „bátorításnak” az lett a hatása, hogy a fiam egyre jobban lelombozódott. Hirtelen rádöbbentem, hogy mit csinálok, bocsánatot kértem tőle, és elhatároztam, hogy a szavaimmal pozitív képet fogok festeni. Azt mondtam Jonathan-nak: „Olyan tehetséges vagy a zenében. Azért szeretném, ha gyakorolnál, mert tudom, minél többet gyakorolsz, annál jobb leszel.” Az elbátortalanítás és bukás hangját a bátorítás és győzelem hangjára cseréltem.
Mint minden máshoz, ahhoz is gyakorlat kell, hogy ügyes művészei legyünk a szavainknak. Ha kiigazításról, vagy utasításról van szó, még akkor is úgy alakíthatjuk a mondandónkat, hogy könnyebben befogadhatóvá váljon. Akár főnökként beosztottakkal, vagy szülőként gyerekekkel van dolgod, mindig tartsd magad előtt azt a célt, hogy másokat egy felsőbb szintre emelj. Gondosan válogasd meg a szavaidat, csomagold be szeretetbe, megerősítésbe, és alkoss mesterművet a körülötted élők életében!
Victoria Osteen
Magyar fordítás: ahitatok.hu