2012. március 26., hétfő

46 Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. 47 Amikor meghallotta, hogy a názereti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" 48 Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!" 49 Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" 50 Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. 51 Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak." 52 Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

SOHA NE ADD FEL
"Menj el, a hited megtartott téged." És (Bartimeus) azonnal újra látott és követte őt az úton. (Mk 10,52)
Bizonyára szembesültünk már olyan problémával, aminél úgy éreztük, feladjuk a küzdelmet. Bartimeus történetéből három dolgot tanultam meg erről.
Először is nem lehet hallgatnom a lemondó emberekre. Amikor Bartimeus meghallotta, hogy Jézus közel van, kétségbeesetten kiáltott felé. Sokan próbálták elhallgattatni. De ő valami jó dolgot akart, látni szeretett volna, és tudta, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Tehát tovább kiáltott. Nem engedte, hogy mások eltántorítsák a jóra való törekvésétől.
Másodszor, nekem is meg kell tennem a saját részemet. Jézus nem ment oda Bartimeushoz, ehelyett odahívta magához. Bartimeusnak meg kellett tennie a hit lépéseit a Messiás felé a gyógyulása érdekében. Tehát, Bartimeus eltökélt volt. Vaksága ellenére odament Jézushoz.
Harmadszor, hitre van szükségem. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11,6). És Jézus erre utal, amikor ezt mondja Bartimeusnak: "A te hited megtartott téged." Ma, ha kis vagy nagy problémákkal szembekerülök, Bartimeus példáját követem, mert tudom, hogy az örökké kegyelmes és irgalmas Isten meghallgat, és segít nekem.
Imádság: Urunk, köszönjük, hogy hatalmas Isten vagy, aki nagy problémáinkat meg tudod oldani. Kérünk, segítsd meg azokat, akik ma ilyen helyzetben vannak. Ámen.
Isten hatalmasabb minden lehetséges problémánál.
David Gwee (Szingapúr)
IMÁDKOZZUNK A CSALÓDOTT FELEBARÁTAINKÉRT!