2009. június 22., hétfő

DEBRECENBEN JÁRTUNK

Elkészült első, közös munkánk, melynek blokkjait
egyénileg, összeállítását közösen végeztük. A kép már
az azt követő varró alkalmon készült.

2009. június 5-7-ig A Baptista Női Konferencia résztvevői voltunk.
A FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS keretében, egy közös munkával is jelentkeztünk.
Meghatározott témában, és méretben készítettük el. Téma: A LELKI NÖVEKEDÉS
Méret: m x m. Dicséretünkre váljon, hogy a méret előírást is pontosan tartottuk, és ez nem volt meg minden munkánál.
A Film a debreceni kiállításon látható munkákat mutatja be.
http://picasaweb.google.hu/docziviola/Filmek#5350251489930762594

Aki a képekre részletesen is kíváncsi, itt nagyító alá veheti:
http://picasaweb.google.hu/docziviola/DEBRECENBaptistaNoiKonferenciaKiallitasa#

Néhány gondolat a Konferencia jegyében:
"NÖVEKEDSZ E GYERMEKEM?"
A lelki növekedés a Biblia egyik meghatározó témája. Miért elengedhetetlen a lelki életben az állandó fejlődés? Az elvetett virág mag kikel, és kibújik belőle két kis levél, mely boldoggá teszi a kertészt. Ha a kicsírázott mag két kis levélkéje elhervad, a kertész aggódni kezd, vajon mi okozhatja ezt?
Így van ez a lelkünkkel is, amikor sokszor elfáradunk, megállunk, elcsüggedünk. A növekedésünk kulcsa az Istennel való állandó kapcsolat, ez tölt el reménységgel, erővel.

A következő ének szöveg pedig az ott tanult egyik szép éneké, mely a megbocsátásról szól:
"Nem ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív, és mást a száj.
Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár.
Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél!
Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd...
És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás.
Odamenni, esélyt adni, elengedni minden tartozást
Hogyan tudnál tovább lépni? Amibe hittél, az már nem a tiéd.
Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég?
Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél.
Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd...
És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás.
Odamenni, esélyt adni, elengedni minden tartozást."

KATEDRÁLIS ABLAK


AZ ÖRÖMHÍR:
Életünk lehet földi pályafutásunk után is!
Azonban ára volt!
Jézus megfizette az egész világ megváltásának az árát, de csak azok nyernek megbocsátást, akik személyesen fogadják el.és igent mondanak az ajánlatára!
Sokan hiszik, hogy saját erejükből bejutnak Isten családjába, csak templomba kell járni, hívő családba kell születni, tisztességesen, és vallásosan kell élni, hogy Isten elfogadja őket.
Ez nem igaz!
Ezt a döntést nem hozhatjuk meg más helyett, és nem is kényszeríthetünk másokat!
De más lehetőség erre nem létezik, önálló döntést kell hoznia minden embernek ebben a kérdésben!
Az Evangélium központi tanítása, hogy Krisztus helyettünk, bűneink miatt halt meg.
Sok ember kérdezi:
"Miért kellet egyáltalán fizetnie? Miért nem tudta Isten egyszerűen megbocsátani, és elfelejteni a bűnöket, ahogy mi tesszük?"
Egy hétköznapi esemény szeretné kicsit jobban megértetni ezt velünk:
Tegyük fel, hogy ön a háza előtt leparkolt, a vadonatúj autójával. Szomszédja, kocsijával, véletlenül nekiment. Bár megbocsáthat neki, és minden felelősség alól felszabadíthatja, egy probléma megmarad!
KI FIZETI KI A JAVÍTÁST?
Ha szomszédjának nem akarja benyújtani a számlát, egyedül kell megtérítenie!
Bűneinkkel is hasonlóképpen van, nagy kárt okoztunk, amikor Isten ellen vétkeztünk bűneinkkel! Ő kész volt megbocsátani, és helyreállítani a barátságot közte, és köztünk. Csak kérnünk kell erre. De a kárt, még mindig meg kell fizetnie.
Eggyé lett közülünk, és meghalt a kereszten.
Fil. 2:7-8."Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult: megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszt halálig."
azt mondta, Szeretlek téged, készségesen magamra vettem a büntetést, amire rászolgáltál, és szeretnék neked megbocsátani!
Akarsz bennem bízni, és követni engem?
Róma 3:23. "Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének"

Róma 6:23. "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."

Róma 10:13. "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."

Látjátok, milyen egyszerű Isten ajándékát megkapni?
Csak meg kell értenünk, hogy vétkeztünk, rászolgáltunk a halálbüntetésre, majd alázatosan kérnünk kell Istent az Ő bocsánatáért, és az új életért, amit felénk nyújt!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Itt egy Filmet láthatsz, a májusi Foltvarrásokról:

http://picasaweb.google.hu/docziviola/Filmek#5350586385380053810

TEXASI MINTÁS FUTÓA HIT:
Hiszem, hogy Isten hű az ígéreteihez akkor is, amikor érzéseim valami mást kiabálnak.
Zsid. 11:1. "A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."
A PROBLÉMA: Az érzéseink, és a láthatók alapján élünk.
Mit eredményez? - egy aggódó szívet.
A MEGOLDÁS: Hit által élünk. Isten iránti bizalomban kell élnünk azokra nézve, amiket nem látunk.
Mit eredményez? - egy csendes szívet.
A gondolataim a körülményeim köré csoportosulnak, vagy az Isten Igéje által közölt tények köré?
Azt hisszük, amit látunk, és érzünk, vagy abban, aki Isten, és abban, amit megígért?
A HIT - Isten jellemében gyökerezik. - Isten szavára épül, nem az érzéseinkre.
ISTEN MINDENHATÓ:
ITim. 6:15."...a boldog, és egyetlen hatalmasság, a királyok Királya, és uraknak Ura" Mt. 10:30-31. "Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát..."
Ha Isten aprólékosan megszámol minden hajszálat a fejünkön, akkor életünk minden problémáját is biztosan ismeri!
Rm. 8:28. ..."akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott"
Ef. 1:11. Örökösei vagyunk
ISTEN BÖLCS:
Zsolt. 139:13. "...Te formáltál anyám méhében"
Péld. 3:19. "Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget"
Mindent tud rólad, és minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy tervét a világgal, de veled kapcsolatban is megvalósítsa!
ISTEN a SZERETET:
Zsid.13:5. "...Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."
Róm. 8:38-39. "Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelen valók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."
A HIT ISTEN SZAVÁBAN:
IPt. 1:25. "az Úr beszéde megmarad örökké"
Ézs. 50:10b. "Aki sötétben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!"
Hitben élni azt jelenti, hogy Istennel, az Ő kezét fogva járok a sötétben.
Életed melyik területén kérte Isten, hogy "hitben járj"?
Azt kérte, hogy bízzál benne egy betegséggel kapcsolatban, gyermekeddel kapcsolatban, egy anyagi problémáddal, férjeddel, vagy éppen magányoddal kapcsolatban?
Hiszel Isten Igéjének tényében , vagy csak abban, amit látsz? Hova összpontosítod a tekinteted? Aggódó, vagy békességes a szíved?
A Brüsszeli , híres csipkéről tudni, hogy a csipkét mindig szebben, és finomabban lehet szőni, ha , a készítője sötétben ül, és csak a minta kap világosságot.
Miközben Isten mintát sző életünk fonalaiból, időnként ilyen "sötét szobában" ülünk. A sötétség fojtogatóan hat. Nem értjük, hogy Isten mit csinál, és semmi lehetséges jót nem fedezünk fel a sötétben. Ha hűségesen figyelünk rá, egy napon meg fogjuk tudni, hogy életünkben a legértékesebb munkáit, azokban a sötét napokban végezte el az Úr!

HAJTOGATOTT DÁLIA minta
A SZENVEDÉS
NE FÉLJETEK!
Ez, vagy ehhez hasonló biztatás 365 helyen található a Bibliában.
Ézs. 41:10. "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak!"
Miért van SZENVEDÉS?
Isten anélkül is teremthetett volna bennünket - gondolja néha az ember.
-Miért kell nekem szenvednem?
-Miért szenvedek én többet, mint más?
-Miért szenvedek éppen én, aki az Úré vagyok?
Az ember szabad választást kapott, a kierőszakolt szabadságban, melyet az édenben hiányolt. Az ember akkor sem látta a teljes képet, és ma sem látja, hogy Isten az ember érdekében tett, és tesz mindent ma is.
V. Móz. 29:28. "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink, és a fiainkéi, mindörökké..."
Isten megértet velünk dolgokat, melyekre kutatjuk a választ, ha bizalommal jövünk hozzá kérdezni!
Isten a szenvedéssel is nevelni akar, és nevel. Szenvedés közben formálódunk, nevelődünk mi is. Egy szerszám, mellyel lebontja, lecsiszolja lényünkről azt, ami elválaszt tőle. Önmagához alakít minket, Atyai szeretettel.
Tóth Árpád így ír: (Isten oltó kése)
Tudom, és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

A könnyeinken át tisztábban, és messzebbre látunk.Szenvedő embertársainkat jobban észrevesszük, jobban megértjük, sőt őszintén igyekszünk segíteni, vigasztalni, bátorítani, tenni érte.
Jézus Krisztus reálisan beszél a szenvedésről, megfelelő hozzáálása tanít, mert gyakorlatban mutat rá, az ebben rejlő lehetőségekre! (élete érdekes megoldást mutat be)
Fogadd el a szenvedést!-mondja, s Ő sem menekül el tőle. -40 napig böjtöl a pusztában, miközben elfogadja, s végig elviseli a pusztai kísértést, mindenben győzve. Jézus elfogadja a szenvedést, és beépíti életébe, tervébe. (Testi, lelki, szellemi szenvedést)
1. Imádkozni tanít}Miatyánk 3. kérése ez:"legyen meg a Te akaratod" Mt. 6:10. Nem beletörődés, hanem ráhangolódás Isten akaratára.
2. Jézus szenvedése sohasem passzív! Döbbenetes aktivitás a szenvedése! Még a kereszten is megbocsát azoknak, akik keresztre szegezték. Imádkozik értük, és Lelki rokonságot hoz létre, mikor Édesanyjára bízza kedves tanítványát Jánost, és Jánosra Édesanyját. Örök életet ígér az egyik gonosztevőnek.
Ezzel a szóval hal meg: "Elvégeztetett"
Nem nyögte, sírta, jajgatta, ez a szó diadalkiáltás volt! Mindannyiunk örök élete lett megnyerve akkor, akik hiszünk benne, és utána indulunk!
3. Élete:(melyet halála tett végleg hitelessé).
Hogyan kell átalakítani, és felhasználni a szenvedést?
Egy-egy evangéliumban sok kísértést, vádat, szidalmat találunk. feléje dobálták, mint kemény sárgombócokat. Ő pedig mindegyikből csodát gyúrt! Miként a szobrász, aki angyalt formál az agyagból. Jót a rosszból, szépséget a sárból. Jézus bemutatta, hogyan kell elfogadni, beépíteni, átalakítani, felhasználni a szenvedést, s tette ezt azért is, hogy kevesebb legyen a szenvedés! Vádra, szidalomra, sértésre - türelemmel, önuralommal, jó megoldást kínálva az alap problémára. A saját érdekén, személyén, mindig továbblépve, mások érdekében! Pál apostol, akit Jézus formált át lelkileg, a börtönben, kalodában, Sílással együtt, szenvedés közben, Istenről énekelnek. A következmény. hogy nemsokára megtér a börtönőr, és háznépe.
Ahhoz, hogy a szenvedéseket ne csupán elviseljük, hanem fel is használhassuk, kevés a mi igyekezetünk!
A hegedű is akkor ad hangot, ha kezébe veszi a Művész. Isten azt ígérte, velünk van, megerősít, és megsegít, támogat bennünket! Ézs. 41:10.
Gyökössy Endre: Magunkról magunknak c. könyve alapján.

2009. június 9., kedd

KIÁLLÍTÁSUNK 2009. június 3-13.


A Kiállításról készült Film megtekinthető:
Kiállításunk helyszíne:
a Baja-i Szabadidő Ház, ismert nevén: Ifjúsági Ház, emeleti kisterme.
Örömmel jelentjük, sikeresen előkészültünk, berendeztük, megnyitottuk, és együtt örülünk az eredménynek. Sok látogató tisztelt meg bennünket már eddig is, és várunk szeretettel szombat 17h-ig mindenkit, aki időt tud szakítani!
Akit részletesebben érdekelnek műveink.
Képgyüjteményünkbe hívogatjuk:

http://picasaweb.google.hu/docziviola/BAJAIKREATIVFOLTMUHELYKIALLITASA2009#