2009. június 22., hétfő

HAJTOGATOTT DÁLIA minta
A SZENVEDÉS
NE FÉLJETEK!
Ez, vagy ehhez hasonló biztatás 365 helyen található a Bibliában.
Ézs. 41:10. "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak!"
Miért van SZENVEDÉS?
Isten anélkül is teremthetett volna bennünket - gondolja néha az ember.
-Miért kell nekem szenvednem?
-Miért szenvedek én többet, mint más?
-Miért szenvedek éppen én, aki az Úré vagyok?
Az ember szabad választást kapott, a kierőszakolt szabadságban, melyet az édenben hiányolt. Az ember akkor sem látta a teljes képet, és ma sem látja, hogy Isten az ember érdekében tett, és tesz mindent ma is.
V. Móz. 29:28. "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink, és a fiainkéi, mindörökké..."
Isten megértet velünk dolgokat, melyekre kutatjuk a választ, ha bizalommal jövünk hozzá kérdezni!
Isten a szenvedéssel is nevelni akar, és nevel. Szenvedés közben formálódunk, nevelődünk mi is. Egy szerszám, mellyel lebontja, lecsiszolja lényünkről azt, ami elválaszt tőle. Önmagához alakít minket, Atyai szeretettel.
Tóth Árpád így ír: (Isten oltó kése)
Tudom, és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

A könnyeinken át tisztábban, és messzebbre látunk.Szenvedő embertársainkat jobban észrevesszük, jobban megértjük, sőt őszintén igyekszünk segíteni, vigasztalni, bátorítani, tenni érte.
Jézus Krisztus reálisan beszél a szenvedésről, megfelelő hozzáálása tanít, mert gyakorlatban mutat rá, az ebben rejlő lehetőségekre! (élete érdekes megoldást mutat be)
Fogadd el a szenvedést!-mondja, s Ő sem menekül el tőle. -40 napig böjtöl a pusztában, miközben elfogadja, s végig elviseli a pusztai kísértést, mindenben győzve. Jézus elfogadja a szenvedést, és beépíti életébe, tervébe. (Testi, lelki, szellemi szenvedést)
1. Imádkozni tanít}Miatyánk 3. kérése ez:"legyen meg a Te akaratod" Mt. 6:10. Nem beletörődés, hanem ráhangolódás Isten akaratára.
2. Jézus szenvedése sohasem passzív! Döbbenetes aktivitás a szenvedése! Még a kereszten is megbocsát azoknak, akik keresztre szegezték. Imádkozik értük, és Lelki rokonságot hoz létre, mikor Édesanyjára bízza kedves tanítványát Jánost, és Jánosra Édesanyját. Örök életet ígér az egyik gonosztevőnek.
Ezzel a szóval hal meg: "Elvégeztetett"
Nem nyögte, sírta, jajgatta, ez a szó diadalkiáltás volt! Mindannyiunk örök élete lett megnyerve akkor, akik hiszünk benne, és utána indulunk!
3. Élete:(melyet halála tett végleg hitelessé).
Hogyan kell átalakítani, és felhasználni a szenvedést?
Egy-egy evangéliumban sok kísértést, vádat, szidalmat találunk. feléje dobálták, mint kemény sárgombócokat. Ő pedig mindegyikből csodát gyúrt! Miként a szobrász, aki angyalt formál az agyagból. Jót a rosszból, szépséget a sárból. Jézus bemutatta, hogyan kell elfogadni, beépíteni, átalakítani, felhasználni a szenvedést, s tette ezt azért is, hogy kevesebb legyen a szenvedés! Vádra, szidalomra, sértésre - türelemmel, önuralommal, jó megoldást kínálva az alap problémára. A saját érdekén, személyén, mindig továbblépve, mások érdekében! Pál apostol, akit Jézus formált át lelkileg, a börtönben, kalodában, Sílással együtt, szenvedés közben, Istenről énekelnek. A következmény. hogy nemsokára megtér a börtönőr, és háznépe.
Ahhoz, hogy a szenvedéseket ne csupán elviseljük, hanem fel is használhassuk, kevés a mi igyekezetünk!
A hegedű is akkor ad hangot, ha kezébe veszi a Művész. Isten azt ígérte, velünk van, megerősít, és megsegít, támogat bennünket! Ézs. 41:10.
Gyökössy Endre: Magunkról magunknak c. könyve alapján.

Nincsenek megjegyzések: