2009. június 22., hétfő

TEXASI MINTÁS FUTÓA HIT:
Hiszem, hogy Isten hű az ígéreteihez akkor is, amikor érzéseim valami mást kiabálnak.
Zsid. 11:1. "A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."
A PROBLÉMA: Az érzéseink, és a láthatók alapján élünk.
Mit eredményez? - egy aggódó szívet.
A MEGOLDÁS: Hit által élünk. Isten iránti bizalomban kell élnünk azokra nézve, amiket nem látunk.
Mit eredményez? - egy csendes szívet.
A gondolataim a körülményeim köré csoportosulnak, vagy az Isten Igéje által közölt tények köré?
Azt hisszük, amit látunk, és érzünk, vagy abban, aki Isten, és abban, amit megígért?
A HIT - Isten jellemében gyökerezik. - Isten szavára épül, nem az érzéseinkre.
ISTEN MINDENHATÓ:
ITim. 6:15."...a boldog, és egyetlen hatalmasság, a királyok Királya, és uraknak Ura" Mt. 10:30-31. "Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát..."
Ha Isten aprólékosan megszámol minden hajszálat a fejünkön, akkor életünk minden problémáját is biztosan ismeri!
Rm. 8:28. ..."akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott"
Ef. 1:11. Örökösei vagyunk
ISTEN BÖLCS:
Zsolt. 139:13. "...Te formáltál anyám méhében"
Péld. 3:19. "Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget"
Mindent tud rólad, és minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy tervét a világgal, de veled kapcsolatban is megvalósítsa!
ISTEN a SZERETET:
Zsid.13:5. "...Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."
Róm. 8:38-39. "Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelen valók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."
A HIT ISTEN SZAVÁBAN:
IPt. 1:25. "az Úr beszéde megmarad örökké"
Ézs. 50:10b. "Aki sötétben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!"
Hitben élni azt jelenti, hogy Istennel, az Ő kezét fogva járok a sötétben.
Életed melyik területén kérte Isten, hogy "hitben járj"?
Azt kérte, hogy bízzál benne egy betegséggel kapcsolatban, gyermekeddel kapcsolatban, egy anyagi problémáddal, férjeddel, vagy éppen magányoddal kapcsolatban?
Hiszel Isten Igéjének tényében , vagy csak abban, amit látsz? Hova összpontosítod a tekinteted? Aggódó, vagy békességes a szíved?
A Brüsszeli , híres csipkéről tudni, hogy a csipkét mindig szebben, és finomabban lehet szőni, ha , a készítője sötétben ül, és csak a minta kap világosságot.
Miközben Isten mintát sző életünk fonalaiból, időnként ilyen "sötét szobában" ülünk. A sötétség fojtogatóan hat. Nem értjük, hogy Isten mit csinál, és semmi lehetséges jót nem fedezünk fel a sötétben. Ha hűségesen figyelünk rá, egy napon meg fogjuk tudni, hogy életünkben a legértékesebb munkáit, azokban a sötét napokban végezte el az Úr!

Nincsenek megjegyzések: